INFPStarka sidor

Människor med denna preferensprofil har en inre kärna av värderingar som vägleder deras interaktioner och beslut. De vill vara engagerade i sådana arbete som bidrar till deras egen och andras växande och utveckling - att arbeta för något mer än bara brödfödan. Det är viktigt för dem att leva i överensstämmelse med sina ideal.

Karakteristiska drag

INFP-profiler använder sin känslofunktion främst i sin inre värld, där de fattar beslut utifrån den stora vikt de tillmäter självinsikt, individualitet och växande. Det är viktigt för dem att moraliskt ta ställning för det de tror på. Ofta är de:

 • sensibla, omtänksamma och engagerade
 • lojala mot såväl människor som mot "saken"

De tycker om att läsa, diskutera och reflektera kring möjligheter till positiva förändringar i framtiden. de har en god blick för sammanhang och innebörd. Människor med INFP-profil tenderar att vara

 • nyfikna och kreativa
 • framtidsvisionärer

De fascineras av möjligheterna att utforska den mänskliga personlighetens komplexitet - sin egen såväl som andras. Ofta arbetar de i energiska "ryck" och är förmögna till djup koncentration och goda resultat när de till fullo är engagerade i något projekt. De uppfyller troget sina åtagande mot människor, uppgifter eller idéer som är viktiga för dem, men kan ha svårt att klara rutinarbete med liten personlig mening.

Andras bild av INFP-profilen

INFP-profilen finner strukturer och regler begränsande och föredrar att arbeta självständigt. De är anpassningsbara till dess att någon hotar deras värderingar. Då slutar de anpassa sig, och kan uttrycka sig med en intensitet som förvånar andra.

De är ofta reserverade och delar inte med sig av sitt inre till vem som helst. De vill ha relationer baserade på djup, äkthet och ömsesidigt växande och uppskattar dem som tar sig tid att förstå deras värderingar och mål. Andra uppfattar dem som

 • känsliga, introspektiva och komplicerade
 • originella och individualistiska


Möjliga utvecklingsområden

Ibland har livsomständigheterna inte stöttat människor med denna profil i deras utveckling av sina naturliga preferenser

 • Om de inte utvecklat sin perceptionsfunktion - intuition - kanske de inte har något bra, beprövat sätt att ta in information och kommer då att ta för liten notis om verkligheten. de kan då komma att fatta beslut baserade enbart på personliga värden och få svårt att översätta sina ideal till handling.
 • Om de inte utvecklat sin bedömningsfunktion - känsla - kanske de inte tar sig tid att utföra den inre bedömningsprocess genom vilken de fattar sina bästa beslut, och hoppar i stället från den ena spännande möjligheten till den andra utan att uppnå särskilt mycket.

Om människor med INFP-profil inte finner något område där de kan uttnyttja sina mest utvecklade funktioner och bli uppskattade för sina bidrag, kan besvikelsen över detta leda till att de

 • får ovanligt svårt att uttrycka sig själva verbalt
 • drar sig undan från det sociala livet
 • inte delar med sig av information till andra, särskilt inte beträffande viktiga värden

Det är naturligt för dem att ägna mindre uppmärksamhet åt sina icke föredragna funktioner; tanke och sinnesförnimmels. Om de i alltför hög utsträckning ignorerar dessa kan de emellertid

 • lätt bli nedslagna av kontrasten mellan sina ideal och vad de faktiskt uppnår
 • avvisa logiska resonemang även i situationer som kräver det och tro att deras inre ståndpunkt är överlägsen
 • vara opraktiska, t ex ha svårt att bedöma vilka resurser som krävs för att uppnå ett önskat mål
 • Under stress kan människor med denna preferensprofil allvarligt tvivla på sin egen och andras kompetens och bli överdrivet kritiska eller dömande.


INFP-profilen i organisationer

Varje preferensprofil har sitt sätt att agera inom en organisation, sin speciella uppsättningstarka och svaga sidor. Nedan presenteras ett antal punkter som belyser INFP-profiler utifrån ett organisationsperspektiv.

Bidrag till organisationen

 • Arbetar för att hitta rätt plats för varje medarbetare
 • Argumenterar övertygande för sina ideal
 • Får människor att samlas kring ett gemensamt mål
 • Söker nya vägar och möjligheter för organisationen
 • Arbetar i det tysta för de värderingar de anser ska genomsyra organisationen

Ledarskapsstil

 • Vill underlätta saker och ting så mycket som möjligt
 • Tar avstånd från konventionella ledarroller och utformar en egen unik stil
 • Arbetar självtändigt för att förverkliga sina visioner
 • Mer benägna att berömama än kritisera
 • Uppmuntrar andra att agera i enlighet med sina egna ideal

Föredragen arbetsmiljö

 • Trevliga och hängivna människor fokuserade på osjälviska värden
 • Befrämjar samarbete
 • Tillåter ostördhet
 • Flexibel och obyråkratisk
 • Tyst och lugn
 • Ger utrymme för reflektion

Potentiella fallgropar

 • Kan bli försenade p g a sin perfektionism
 • Försöker att göra alla nöjda hela tiden
 • Kan ha svårt att justera sina visioner till de fakta som faktiskt föreligger
 • Tänker för mycket och handlar för lite

Behöver utveckla

 • Förmåga att hantera verkligheten med alla dess brister snarare än leta efter den perfekta lösningen
 • Bli tuffare och lära sig att säga "nej"
 • Väga in fakta och logik jämsides med sina personliga värderingar
 • Förmåga att utveckla och förverkliga handlingsplaner


INFP-profilen i team/arbetsgrupper

Bidrar till teamet genom att

 • presenterar provokativa idéer med storslagna möjligheter
 • skapa enhet och harmoni genom ett känsligt lyssnande
 • motivera och inspirera andra till gränsöverskridanden
 • stödja medlemmarna och teamets mål med tystlåtet gott humör

Påverkar teammedlemmarna genom att

 • vara stimulerande, provocerande och övertygande
 • uppmuntra andra att titta på nya möjligheter
 • fokusera på gemensamma ideal och underliggande principer

Leder genom att

 • befordra gruppens gemensamma ansträngningar genaom att skapa en positiv atmosfär och bekräfta varje individuell medlem
 • framkalla enighet i gruppen för att underlätta måluppfyllelse
 • vara visionär, tala om ideal och värden

Irriterar teammedlemmar genom att

 • vara alltför perfektionistisk och idealistisk
 • förefalla ha tappat greppet
 • obändigt hålla fast vid en värdering som inte delas av andra

Irriteras av teammedlemmar som

 • tar sig själva på för stort allvar
 • kräver för mycket detaljer eller vars tekniska logik hindrar förståelse
 • inte kan erkänna att de inte förstår
 • inte vill intressera sig för de övergripande målen och ta hänsyn till alla åsikter

Kan bli mer effektiv genom att

 • inse att andra kanske värderar snabba, om än inte helt perfekta resultat
 • odla en logisk och aktiv inriktning
 • erkänna att andras ståndpunkter kan ha sina poänger

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0