Btj

Jag är sedan många år lektör hos Bibliotekstjänst i Lund. Bibliotekstjänst är ett företag som servar biblioteken i Sverige med biblioteksinbundna böcker. Man har också en service som kallas Sambindningen; en katalog som skickas ut till biblioteken var 14.e dag. I katalogen kan bibliotekarierna läsa annutationer (recensioner) om nya böcker som kommer ut.

Annutationerna är skrivna av sk lektörer. Lektörernas uppgift är att läsa böcker och därefter skriva en kort recension. Som lektör får man en bok att recensera ungefär var 3:dje vecka. Man skriver lite om genre, innehåll, lämplig ålder och vad man allmänt tycker om boken, högst 120 ord.

Att vara lektör ger, förutom ett blygsamt arvode och boken, en bra orientering om vad som skrivs, för min del i avdelningen barn- och ungdomsböcker. Något som jag haft stor glädje av i mitt arbete som lärare. De böcker som jag tyckte att jag också ville rekommendera mina elever publicerade jag (med Btj:s goda minne) på en lästipssida.

Recensionerna i Btj:s sambindningshäften granskas kontinuerligt av Gransknings-nämnden. Så här tyckte nämnden om de recensioner jag hittills skrivit!

”Nämnden anser att Ulf Tornbergs recensioner är välskrivna, strukturerade, kortfattade och genomtänkta. Han signalerar goda bakomliggande analyser, ger tydliga värderingar och lyfter fram det speciella för varje läst bok. Dessutom förmår han skriva något klokt om de tilltänkta läsarna. Sammantaget anser nämnden att Ulf Tornberg är en noggrann och pålitlig lektör vars recensioner känns betryggande att läsa.”

Sammanlagt har jag recencerat över 250 böcker genom åren. 

 

 


RSS 2.0