CV


Utbildningar

1961-70 Grundskola

Asmundtorps skola, Albanoskolan, Västervångskolan, Landskrona kommun

1970-73 Gymnasieskola/Samhällsvetenskaplig linje
Dammhagskolan, Gullstrandsskolan, Landskrona kommun

1976-77 Kurs för utbildning av skötare i psykiatrisk vård
Vårdskolan, Lund

1979-81 Mellanstadielärarlinjen 120 p
Lärarhögskolan, Malmö

Kompetensutveckling

1979-80 Litteraturvetenskap (1-20 p) 16 p

1983 Grundläggande färdigheter i svenska, inriktning barn- och ungdomslitteratur 3 p
Litteraturvetenskapliga institutionen Lunds Universitet

1984 Massmedier i undervisningen 5 p
Litteraturvetenskapliga institutionen Lunds Universitet

1984 Ämneskurs i fotografi (4 veckor)
Gotlands Läns Folkhögskola, Hemse

1985 Orienterande kurs i konstnärliga uttrycksmedel (3 veckor)
Gerlesborgsskolan, Bovallsstrand

1985 Alternativ pedagogik (21-30 p) 10 p
Pedagogiska institutionen Lunds Universitet

1993-94 Kurs i svenska 3 p
Litteraturvetenskapliga institutionen Lunds Universitet

1994 Att skriva sätter spår - skapande skrivande för lärare (1 vecka)
Fria Lärarakademin Skurups Folkhögskola

1995-96 Handledarutbildning 5 p
Lärarhögskolan Malmö

1995-97 Läromedelsproduktion Svenskantologi Läsglimtar
Gleerups förlag Malmö

1995-97 Metodiklärare/Universitetsadjunkt Lärarhögskolan
Malmö

1998 Publicering på World Wide Web (3 dagar)
Macmeckarna Malmö

2003 Datorn som skapande verktyg - publicering på internet 10 p
Malmö högskola

2004-05 Rekryterande skolledarutbildning
Lunds kommun

2006-07 Mellanchefsutbildning 
Lunds kommun
2010-12 Rektorsprogrammet Umeå universitet

Anställningar

1973-74 Järnkonst AB (Thorns) /Klippare/Pressare
Landskrona

1974-75 St:a Maria sjukhus /Skötare
Helsingborg

1975-77 S:t Lars sjukhus /Skötare
Lund

1977-81 Barnpsykiatriska kliniken - Lunds lasarett /Skötare natt
Lund

1981-82 Albanoskolan /Mellanstadielärare åk 6
Landskrona kommun

1982-83 Fågelskolan/Palettskolan /Mellanstadielärare fast vikarie
Lunds kommun

1984-86 Revinge skola /Mellanstadielärare åk 5-6
Lunds kommun

1986-87 Gunnesboskolan /Mellanstadielärare åk 4
Lund

1987-94 Fågelskolan /Mellanstadielärare åk 4-6
Lund

1994-2005 Gunnesboskolan /Lärare 4-9
Lund

2005-2007 Gunnesboskolan/Projektledare/Biträdande rektor åk 6-9

2008 --- Gunnesboskolan Rektor åk 6-9

Övrigt

1990-91 /Konsulent/Kursledare/Tidningen i skolan
Malmö

1988-92 Fotolärare/Folkuniversitetet/Kursverksamheten
Lund

1995--- Btj /Lektör Barn-och Ungdomslitteratur Sambindningen
Lund

1995-97 Metodiklärare/Universitetsadjunkt Lärarhögskolan
Malmö

 


RSS 2.0