Födelsedagspresenten klar

Läste i Sydsvenskan en artikel om äldres motvilja mot att använda internet. Min mamma är en av de 1,3 miljoner svenskar över femtio som inte använder datorer och internet.

Jag har själv rätt länge försökt att övertyga min nu 77-åriga mamma om att internet antagligen skulle vara ett riktigt lyft för hennes vardag. Noll intresse tillbaka; "ingenting för mig", "jag klarar mig ändå" och "man kan inte lära gamla hundar att sitta" har jag hört vid ett flertal tillfällen. Jag har erbjudit mig att skaffa dator, installera den, fixa med lämplig mjukvara, agera nödvändig support och att lägga precis så många timmar som behövs för att hon skulle lära sig de mest elementära greppen för att kommunicera via nätet, med e-mail och andra webbaserade lösningar. 

Här är det dags att överge talets övertygelse (som uppenbarligen inte fungerat särskilt bra) och gå till handling; just löst en av årets klurigaste uppgifter; vad ska vi ge mamma i födelsedagspresent?

Jepp, så får det bli .... Lund-Trollhättan T o RI morgon bär det iväg på studiebesök för personalen på Gunnesbo-Nöbbelövs skolområde, till Fridaskolorna i Trollhättan och Vänersborg. Upp i ottan, fyra timmar buss dit, sex timmar studiebesök och fyra timmar buss tillbaka. Hem sent, dubbel arbetsdag och förhoppningsvis mycket nya intryck och inspiration.

Under de senaste 10 åren har vi på Gunnesboskolan haft ett otal studiebesök från när och fjärran, vi har delgivit vårt koncept med lära@lära/portfolio till alla dem som känt sig nyfikna på pedagogiken. Oftast känns det inspirerande att ha studiebesök på skolan; man sätts i situationer att förklara vad man vill, kan och menar, elever och personal ställs inför att motivera sina arbetsmetoder och modeller och man får som skolledare möjlighet att klargöra sin röda tråd.

Nu är det vi som är besökare, som är nyfikna och som vill fylla på inputen. Det ska bli spännande att ta del av en skola med, sägs det, en helhetslösning, med klara mål och en vision att utbilda backpackers, snarare än charterresenärer. Snygga metaforer, ska bli intressant att se vad det innebär i det praktiska skolarbetet och det vardagliga lärandet för pedagoger och elever på Fridaskolorna. Vi åker dit för helheten, inte för något särskilt ämne eller metod, men är särskilt intresserade av deras relativt långa erfarenhet av att eleverna har en egen bärbar dator, något vi på Gunnesboskolan kommer att ha inom något år. 

Till grund för Fridaskolornas vision och verksamhetsidé ligger det man kallar systemteori, en vetenskap om helheter, system och sammanhang. Inför turen till Frida har jag försökt att läsa på om systemteori och funnit många beröringspunkter med vårt eget lära@lära-koncept. Retoriken känns delvis igen, och innehållet harmonierar till stora delar med portfoliotänket. Men det finns också oklarheter och diffusa delar, som snarare försvårar eller fördunklar än förklarar och tydliggör och som, tycker jag, uttrycks både klarare och mer pregnant i pedagogisk litteratur i allmänhet och våra styrdokument i synnerhet. 

Hoppas besöket i morgon innebär ett väl avvägt innehåll, med kopplingar mellan systemteoretiska teorier och praktiskt pedagogiskt arbete och att vi kommer därifrån med många nya insikter. Om inte har det i alla fall vidgat våra vyer och synen på vår egen skola och verksamhet kommer då sannolikt att se något annorlunda ut.

Vi lyfter blicken ... norrut! Kanske skapar vi en smula kreativ oordning, allt enligt ett systemiskt sätt att verka.Unken retorik

Grunnat en hel del sedan förra söndagen på Jan Björklunds artikel i DN (inte helt överens med mig själv om det lämpliga i att åter ge utbildningsministern uppmärksamhet ;-) och hans envisa retorik om "katederundervisning".

Undrar om ministern är medveten om sitt sätt att uttrycka sig och vilka signaler det sänder? För mig, och många med mig inom skolvärlden, låter det bara unket, gammalt och flera steg tillbaka i utvecklingen. Inte är det detta han menar? Väl? Jag vill ogärna tro att det Björklund vill ha tillbaka är en auktoritär och en-vägs-kommunicerande lärare bakom katedern, som det var en gång i tiden. Men det låter faktiskt som om det är just det han vill. Jag hoppas att han egentligen menar en lärare som självklart ska ha initiativet, leda lärandet och vägleda eleverna i informationsflödet, men också vara lyhörd för vad eleverna vill, har förutsättningar för och på förhand kan. Är det att hoppas på för mycket?

I stället hör man honom, gång på gång, använda ord, begrepp och formuleringar i stil med; "lyssna på lärarens genomgångar och lyssna när läraren repeterar och förklarar", "elevresultaten förbättras om man ökar tiden som läggs på undervisning i helklass" eller "dags för läraren att åter ta plats i skolans kateder"

Men så tänker jag; det är kanske precis medveten han är!

Han är kanske oerhört medveten om valet av retorik, kanske är det en noga uttänkt och systematisk påverkan i medier han håller på med! Så klart har retoriken som mest genomslag i de breda folklagren, hos den majoritet som befinner sig utanför skolan (stora delar av de röstberättigade) och som inte är uppdaterad på senare års pedagogisk forskning och vad omvärldens snabba utveckling har betytt för just skolan.

Men visst borde utbildningsministern vara det! Och kanske borde han och fackliga representanter i stället vara förebilder för en skola i framtiden, inte i det förgångna. Eller? ;-)


Vilka pedagoger!

"Vilken dag! Vilken kraft! Vilka pedagoger! Så roligt att få vara med om denna dag!! Och nu ska vi bara njuta av att den är över, och invänta era bidrag på Publicera mer!!" (Anslut till Matematikutvecklarna på Facebook)

Flera av dem arbetar på Gunnesboskolan! Jo, då!Africa calling

Köpenhamn, fredag och Youssu N´dour. Inte fel .... ;-DYoussu N´dour - BirimaRSS 2.0