Otvunget

9A, matematik och Stavros ... och ett inte särskilt konstruktivt kollegialt arbete. Rent av riktigt oprofessionellt att inför elever själv sola sig i glansen av att förklara bättre än kollegan, samtidigt som man antyder att kollegan inte är kompetent nog. Var det tvunget? Inför eleverna?

I en annan scen påtalar en av de andra superpedagogerna vikten av att arbetslaget ska vara en enhet, som strävar åt samma håll och inför eleverna bildar en gemensam front, ett lag som strävar åt samma håll och som vill alla eleverna samma väl. Det är tvunget. Inför eleverna.

Vill man åstadkomma mellan-kollegial kompetensutveckling, transparens och skolutveckling duger inte detta ovanifrån-perspektiv; jag-vet-bättre-du-vet-sämre-perspektiv. Med elever handlar det främst om ett närmande lärare-adept, mer av ett samlärande. Det gäller med största sannolikhet också i vuxenvärlden, i kollegiala sammanhang. Känns inte rättvist mot "hjältarna" i vardagen på Mikaelskolan, de borde få lära och utveckla sina pedagogiska talanger i ett betydligt mer tillåtande klimat. Mer otvunget. För eleverna.

Nåja, det var bara en tanke som slog mig ...


Pedagogisk nätspaning

Sportlov och lite andrum, även för en ensam men tjänstgörande rektor på plats i en elevtom skola. Tid att städa skrivbordet (jisses vad mycket man hittar), rensa mailboxen (läste ni om spambombningen från Ryssland?) och spana runt på spännande pedagogiska siter, som man t o m hinner läsa ... flera stycken ;-). Här några läsvärda axplock:

Vad händer när varje elev har en dator?

Åke Grönlund, professor i informatik vid Örebro universitet reflekterar över vad kommuners satsningar på en-till-en kan betyda för framtiden; för elevers lärande, lärares yrkesutövning, rektorers övergripande ansvar och föräldrars nya möjligheter att ha full insyn i undervisningen.

Bill Gates och 24 000 kameror

Vad har det med svensk skola att göra? Kanske ingenting, men möjligen en helt nygammal tanke om hur vi ska utvecklas pedagogiskt; låt tiotusentals kameror i klassrummen dokumentera lärares arbete, analysera materialet och vaska fram vad som kännetecknar en effektiv lärare. Kan det vara något?

IT i stället för slöjd?

Anders Erenius, kommunikatör i BSF Lunds stad, reagerar på en artikel i Computer Sweden. Kan inte uttrycka det bättre själv. Vi behöver använda hela kroppen i lärandet ;-)

Stora brister i skolledares arbetsmiljö

Lärarförbundet kommenterar Arbetsmiljöverkets senaste rapport om skolledares arbetsmiljö. Internationella undersökningar visar att framgångsrika skolor leds av rektorer som använder 80 % av tiden till pedagogiskt ledarskap. För egen del? Skulle inte tro det ....

Att leda lärande samtal

Hans-Åke Scherp har givit ut en bok, här i pdf-format, om lärande samtal. Det handlar om konflikthantering, samtalsmetodik och hur man kan skapa ett lärandeorienterat förhållningssätt. Bra och handfasta tips till alla som leder samtal; t ex skolledare och lärare. 

"Om man bemöter människor på ett sätt som kännetecknas av order, regler och kontroll så tenderar det att bidra till att utveckla människor som är passiva, lata och ansvarslösa. Om man däremot bemöter människor på ett sätt som kännetecknas av samspel, tillit, överlåtande av ansvar så tenderar det att bidra till att utveckla människor som är aktiva och ansvarstagande."Insikter och samlärande

Missade Frukostklubben i fredags, men jag har nu sett inspelningen av Pernillas och Olles presentation på Spyken, där de presenterade Finboken, ett digitalt projekt som håller på att utvecklas till en veritabel digital portfolio. Spännande! 

Också trevligt att konstatera att LedarBloggens envisa tjatande om samlärande verkar ha landat i åtminstone några pedagoger och som har kraft och verktyg att tillämpa det. En-till-en-satsningen när den är som bäst; när det gör skillnad i hur pedagoger tänker, planerar undervisningen och leder lärande. Mer sådant!

Så sant som det är sagt;

Samlära - Samsyna - Samlösa
Om självvärdering
Veta och göra

... etc, osv och om och om igen ;-)

Också kommunens IKT-samordnare gillade vad de såg. Här Karlénskan!


Läsförståelse och betyg

Som skolmänniska är det, trots en hel del irritation och frustration, intressant att se programserien om klass 9A på Mikaelskolan i Örebro. I senaste programmet drog man igång ett läsprojekt i klassen, i syfte att öka elevernas läsförståelse.

Motivationen är inte alltid på topp hos alla elever, det har jag själv erfarit många gånger - men tillåt mig att betvivla och starkt ifrågasätta "superpedagogens" försök att motivera den läsovillige pojken i årskurs 9 med argumentet och frågan: Vad vill du ha för betyg?

Blir inte det en rätt missvisande fokusering? Vad lär sig eleven på en sådan argumentation? Jag misstänker tyvärr att det främst sänder signaler om att det enda som är viktigt är att uppnå ett så högt betyg som möjligt, inte att lära sig, bli förtrogen med och förstå undervisningens syfte och mål - i det här fallet att läsa med förståelse. Hon borde kanske hellre nämna något om hur läsande kan bidra till kunskaper om andra människors livsvillkor, att man lär känna sig själv genom att spegla sig i andra, att läsande av skönlitteratur kan hjälpa en med att formulera sina egna åsikter, få idéer om hur man kan tänka, säga och handla i sitt eget liv och sist, men inte minst, att det finns något intressant, roligt och spännande att hämta i läsupplevelsen och läsandets glädje. 

I det sammanhanget är det naturligtvis av stor vikt att eleverna blivit orienterade om läsalternativen och själva varit med och valt litteratur, dvs att angelägenhetsgraden är hög och att innehållet är attraktivt - på samma sätt som eleverna kan finna mål, mening och funktion i de filmer de ser och de dataspel de spelar. Undrar om killen i 9A hade fått den möjligheten? 

För visst bör skolan lära för livet, för ett långsiktigt och hållbart förhållningssätt till litteraturen som bär långt bortom svenskundervisningen, vårterminens sommaravslutning och betygskuvertet. Jag tycker synd om eleven som kanske hela livet ska gå omkring och tro att det där med att läsa skönlitteratur, bara finns till för att lärare ska kunna mäta läsförståelse och läshastighet. Hoppas att hans ordinarie svensklärare kan förmedla något annat, hon verkar väl vettig ... och inte så superaktig ;-)

Hur ska annars elever finna någon inre motivation? Så här skrev jag i ett tidigare inlägg, april 2010, med anledning av ett uttalande i en artikel i SDS av Peter Gärdenfors:

"Inre motivation är således den motivation man finner när själva aktiviteten skänker en tillfredsställelse, när man känner att man lärt sig något man har nytta av, när det betalar sig i form av ökad förståelse och vilja att utforska och pröva mer, lära sig mer och utveckla sina kompetenser.

Motsatsen är det vi ofta försätter våra barn och ungdomar i, i skolan och utanför skolan; det Gärdenfors kallar yttre motivation, dvs när man i lärandet styrs av något som i och för sig är värdefullt men inte kopplat till själva aktiviteten. Det kan vara höga poäng på ett prov, betyg pengar eller andra favörer för att man ska anstränga sig för ett högre betyg eller sponsring av ett körkort om man lovar att inte börja röka eller dricka sprit, egentligen rena mutor och inte kopplat till någon förståelse för att man kanske bör studera och förkovra sig för sitt eget välbefinnandes skull."


Läs hela tidigare inlägget om inre motivation!
... eller inlägget "Hotivation" eller motivationBjörklund vs forskning

En ny rond i skolmatchen; Björklund vs forskningen ... igen!

För inte många dagar sedan, den 9 februari, kunde man i tidningar läsa om hur man på flera håll i världen kunde konstatera att ett stort antal prov inte på något sätt medverkade till bättre måluppfyllelse. I en artikel i SDS var också svenska forskare starkt ifrågasättande till den alltmer utbredda provhetsen i svensk skola. 

"I England och USA, där provkulturen är stark, är kritiken från forskare hård. Där har man sett en tydlig utveckling mot att skolor och elever lär bara det som behövs för att få bra på proven." Läs mer i Lärarnas Tidning!

Idag kunde man höra Jan Björklund i Ekots lördagsintervju, presentera nya förslag om ytterligare nationella prov, nu i SO-ämnena, dvs i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. "För att få koll ...." som han sa. Missade du Björklund? Lyssna på honom här! (Om utökade nationella prov, ca 28 minuter in i intervjun).

I nya skollagen står det inledningsvis att svensk skola ska vila på "vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet". Hhmm? Är det mer än jag som misstänker att det är något konstigt med utbildningsministerns slutledningsförmåga? 

Nåja, det var bara en tanke som slog mig ....


Klass 9A

Teveserien Klass 9A har haft sitt andra inlägg i denna andra omgång, tidigare i Malmö och nu i Örebro .... och jag är inte övertygad. 

Misstänker att man skjuter förbi målet, fokuserar helt fel saker och förenklar och förminskar en hel skolvärld så att det hela blir väldigt missvisande. Det ger en fadd smak i munnen om man tänker att detta kan ge en bild av svensk skola som domineras av inkompetenta och osäkra lärare som låter sig styras av eleverna. Det blir helt också helt fel om tevepubliken (föräldrar, mor- och farföräldrar etc) får uppfattningen att det bara finns ett fåtal superlärare som måste till för att ordna saken. I själva verket är det ju inte alls så, i alla fall inte på alla skolor och i alla kommuner, men hur får man ut det budskapet till Svensson på ett vettigt sätt.

Jag känner inte igen mig ett dugg.  

Dessutom är jag högst tveksam till de traditionstyngda undervisningsmetoder som superlärarna företräder i teveserien. Är det verkligen det vi vill ha i klassrummen 2011? Det är inte domptering (eller rent skådespeleri), disciplin, diagnostiska test och prov vi i första hand behöver skapa. Vi behöver pedagoger som lägger sitt krut på att bygga vettiga relationer med eleverna, sätter dem i situationer som inbjuder till eget skapande, tänkande och reflekterande och lärare som skapar förutsättningar för arbetsformer och examinationer som stämmer bättre överens med det omgivande samhällets marknader. Vi behöver inte mer av envägskommunikation, memorering och reproduktion. 

En del av det "superlärarna" stöttar, coachar och serverar i Klass 9A borde lärarhögskolorna försett Örebropedagogerna med för länge sedan; elementära kunskaper i pedagogik och metodik. Varken mer eller mindre.


Debatt i Chef & Ledarskap

LedarBloggen tar sig utanför bloggboxen och debatterar i Chef & Ledarskap. Läs här!Lönesättning och tillit
Ungefär vid den här tiden varje år, i början av februari, brukar anvisningarna från skolförvaltningen inför årets lönerevision droppa ner i mailboxen. Kan inte direkt påstå att det är rektorsuppdragets mest attraktiva uppgift, om ni frågar mig, men så klart är det viktigt att rätt lön sätts. Men det blir liksom sällan bra, hur man än gör
;-) För vem är nöjd med sin lön?

Men kanske blir det lite bättre i fortsättningen, efter den föredragning en del av Lunds kommuns chefer fick av arbetsgivarkonsulten Georg Frick idag. Under ett par timmar delgav han sina tankar och klargjorde en hel del kring begreppen lön, lönehöjning och lönekriterier. Flera klargörande, några nya insikter men främst mycket bekräftelse på tankar jag själv haft om den årliga lönerevisionen och dess rutiner.

I §1 HÖK står det om grundläggande principer för lönesättningen:

"Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet".

Tankar, tolkningar, slutsatser, insikter och bekräftelser under dagen:

 • Lönesamtalet är ingen förhandling

  Förhandla lön gör man endast i samband med nyanställning. En arbetstagare i en lönerevision har redan ett arbete, ett avtal är redan ingånget (vid anställningstillfället) och ska i lönesamtalet, tillsammans med arbetsgivaren, spegla sin arbetsinsats i förhållande till verksamhetens mål och i vilken mån man uppnått dessa. Löntagaren har egentligen i första hand att "återerövra" sin lön, att visa på att man gör sitt jobb enligt det förväntade, dvs att man utfört sina arbetsuppgifter, att man är fortsatt lojal, att man följer ordnings- och arbetsmiljöregler och att man man samarbetar; ett slags lägsta acceptabla insats, en godkänd prestation eller det vi kan kalla grundkrav. Lönekriterierna bör rikta in sig på det som kommer utöver den förväntade prestationen, det som skapar mervärde, det som utvecklar verksamheten. 

 • Löneprocessen ska vara transparent och kriterierna klara

  Medarbetaren ska ha klart för sig vad som genererar hög lön, dvs vara medveten om vilka mål som gäller för verksamheten, vilka delar som prioriteras och vad som fokuseras, precis som våra elever i början av arbetsområden, med hjälp av matriser och annat, ska vara medvetna om vad som förväntas för ett visst betyg. 

 • I lönesamtalet pratar man lön, inte löneförhöjning

  Det är hela lönesituationen som ska bedömas i ett lönesamtal, inte måttet av höjning eller summa plus i kronor och ören vid just det aktuella tillfället. Det finns många olika variabler att ta hänsyn till; lön i förhållande till måluppfyllelse av grundkraven, ytterligare ansvarstagande, bidrag till verksamhetens utveckling, tidigare löneutveckling etc. Det handlar om en helhetsbild för den enskilde medarbetaren i förhållande till sin egen utveckling, i förhållande till sina arbetskamrater, ledning och verksamheten i stort och till den kommunala organisation och statliga styrning som anger de övergripande målen; det är alltså en komplex bild som ska bedömas, inte bara en enskild lönerevision, en enskild, och eventuell ;-), höjning.

 • Ökade befogenheter, ökat ansvar och ökad svårighetsgrad kan generera högre lön - men inte självklart ett ökat antal arbetsuppgifter

  Vi har alla ansvar i våra arbeten - ett visst mått av ansvarshavande; ett strikt formellt ansvar, kopplat till arbetsuppgifterna och anställningen. Ytterligare ansvarstagande är det som ska ingå i kriterierna, dvs i vilken mån man som arbetstagare är beredd att ta på sig mer ansvar. Arbetsuppgifter som läggs på en medarbetare, utan ökat ansvar, befogenhet eller svårighetsgrad, är däremot inte incitament för högre lön, det är chefen som leder och fördelar arbetet. 

 • Övriga insikter

  - Prata i lönesamtalet i jag-form; "Jag har bedömt ..." snarare än "Man har bedömt...." eller "Skolförvaltningen har bestämt ...."
  - Det är inte nödvändigtvis den medarbetare som är bäst på att "förhandla" (om jag nu skulle gå i den fällan!) som ska ha den högsta lönen.
  - De medarbetare som har hög lön kan jag ha högre förväntningar på.
  - Min bedömning är sanningen ;-P - i lönesättningssammanhang. Det är i rollen som chef/ledare som jag avger min högst subjektiva bedömning, det är den som gäller och det är den jag måste kunna motivera. Bedömningen får dock aldrig bli godtycklig.
  - Att ha genomgått diverse och x antal utbildningar genererar inte automatiskt högre lön, om fortbildningarna inte märks i verksamheten i form av mervärde; utveckling av verksamheten och en för denna betydlig kvalitetshöjning.

En klart lärorik eftermiddag, som gjort mig något mer medveten om lönesättandets svåra konst. Fullärd lär man aldrig bli och det är kanske inte heller meningen. Egentligen sammanfattar man, förlåt; jag ;-),  bäst vad lönesättning handlar om med begreppet "tillit" (har missat det viktiga palindromet tidigare). För mig handlar ledarskap, inklusive lönesättning, om ömsesidigt förtroende, öppenhet/transparens och gemensamt ansvar.


RSS 2.0