Huvudet i sanden

Skolinspektionen konstaterar att likvärdigheten är för dålig i bedömningen av de nationella proven och att särskilt uppsatsdelarna är för svåra att mäta. Då tar vi bort dem!
 
Förstår att ambitionen ju är att göra proven så rättvisa som möjligt, men frågan är om strategin att ta bort "uppsatsdelarna" är så klokt tänkt. Genom att göra proven så enkla som möjligt, med enkla kontrollerande frågor, ett riktigt svar, rätt eller fel blir det så klart lätträttat! Men hallå, vad är det proven ska visa? Är det inte , elevers förståelse och förmågor vi ska bedöma; förmåga att tänka, argumentera, analysera och värdera?  
 
Det är tämligen omöjligt att skapa en absolut rättvisa i all bedömning av elevers prestationer i skolan, också i standardiserade nationella prov, för det är svårt att bedöma elevers förståelse. Men att ta bort det som är svårt, är lite som att sticka huvudet i sanden, ett klart strutsbeteende. En helt rättvis bedömning kommer vi aldrig att uppnå, varken med extern rättning eller samrättning. Men samrättning är rätt väg att gå, det är bara genom att öka pedagogers bedömningskompetens vi kan komma hyfsat nära en rättvis bedömning.
 

 
Förtroendet för Skolinspektionen växer inte, om man säger ...
 
Ska det vara någon som helst mening med nationella prov måste de harmoniera med styrdokumenten, då måste vi kunna bedöma det som i kursplanerna anges som mål för undervisningen, även om det är svårt och inte helt rättvist. Annars kan vi ta bort de nationella proven .... 
 
... det kanske vi kan göra ändå, förresten. Blev i veckan, via uppmärksamma rektorskollegor, smärtsamt medveten om vad vårterminen i åk 9 kommer att innebära för oss i skolvardagen. På Skolverkets hemsida kan man läsa om skärpta bestämmelser kring hur proven ska genomföras, här sammanfattat och konsekvensbeskrivet av en rektorskollega:
 
"Np i svenska åk 9: Enligt anvisningarna ska proven komma skolorna till handa i vecka 2, därefter följer 3 veckor när de muntliga proven MÅSTE genomföras (nytt för i år). 5 elever x 6 grupper x 110 min blir 2 normallånga lektioner/grupp. Vi (vår skola) har ämnet svenska tre lektioner per vecka. Konsekvensen blir att det tar 12 lektioner = fyra veckor att genomföra det muntliga provet och då är det för sent eftersom provet måste vara klart innan onsdag i vecka 6. En annan konsekvens är att de övriga eleverna (dvs de som inte har muntligt prov) har ”vanlig” svensklektion UTAN lärare i totalt fyra veckor!!!

Måste man ha provet i ett svep dvs 110 min innebär det att det tar 6 tillfällen att genomföra och då tar det 2-3 veckor innan alla elever gjort det muntliga provet. Och då hinner man med INNAN det är dags för prov B och C. Men fortfarande kvarstår konsekvensen att de övriga eleverna (dvs de som inte har muntligt prov) har ”vanlig” svensklektion u
tan lärare nu totalt 2-3 veckor!!!. Sedan ser jag att provtiden för prov B och prov C har utökats till 200 min och innebär att eleverna har mycket lite undervisning den 6 och 8 februari.

Är det verkligen meningen att eleverna inte ska ha lärarledd svenskundervisning under 4 veckor sista terminen i nian? Kommer de andra ämnena ta lika mycket tid? Sammantaget förstår jag inte tanken på hur skolorna ska kunna klara av sitt kunskapsuppdrag, när Skolverket beordrar skolorna att undanhålla lärarledd undervisning från eleverna. Den sista terminen i åk 9 är nu inte en vanlig termin utan en examens-termin. Är det meningen?"
 
Om eleverna inte ska ha icke-lärarledd undervisning i långa perioder, vilket jag hoppas att vi kan undvika, krävs det på många skolor omfattande organisatoriska manövrar under stora delar av vårterminen (det finns som bekant prov i mer än svenska), om det ens är möjligt. Frågan är om det är värt allt bry om man nu konstaterat att proven inte leder till en rättvis bedömning av elevers lärande i alla fall. Finns det då någon rimlig anledning att utöka omfattningen och tiden för dessa?
 
Är det inte dags för lite civil olydnad här ;-) Nåja, det var bara en obstinat tanke som slog mig ...
 
DN: Ingen säker kunskap
DN: Nationella proven uppfyller inte målet
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0