Same, same ... rather different

 
 
 
Internationella kunskapsmätningar är åter rubriker; TIMSS och PIRLS redovisar fortsatta ras för den svenska skolan och svenska ungdomar vad gäller matematik- och naturkunskaper och läsförmåga och skolministern serverar åter snabba lösningar; en timme mer matematik på lågstadiet. Men ...
 
"Det handlar inte bara om antalet timmar utan om hur lektionerna används. Eleverna kan inte bara sitta och räkna på egen hand, ... "
 
Ända hit lät det ju på något sätt rätt sunt, har skolministern kommit på andra tankar? Har han äntligen tagit del av forskning, dragit slutsatser och beslutat i enlighet med "vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet"? Men nja, inte riktigt, det kom mera:
 
" .... vi behöver mer katederundervisning, säger Jan Björklund." Lärarnas tidning
 
Jo, kanske handlar det till någon del om kvantitet, dvs fler tillfällen för elever att lära matematik, men framför allt, tror jag, att det handlar om andra sätt att kommunicera matematik, fler alternativa sätt att utveckla matematiskt tänkande. Och visst, det behövs sannolikt mer av initiativ från de lärare som undervisar i matematik, men det behövs sannerligen inte mer föreläsning bakom katedern. Det behövs pedagoger som kan leda matematiska resonemang, ställa frågor som luskar i elevers matematiska förståelse och som kan få elever att problematisera kring vardagliga matematiska företeelser.  Vi borde kanske utbilda pedagoger med en något annorlunda inställning till matematik och lärande, utveckla lärandesituationer som mer grundar sig på problemlösning tillsammans med pedagogen och klasskamraterna och som dominerades av kollaborativt lärande.
 
Bättre med ett problem tillsammans än tio i läroboken, liksom ... 
 
Om det i Björklunds begrepp katederundervisning ingår att föreläsa i ett slags envägskommunikativt utlärande, följt av en stunds mekaniskt räknande på egen hand sida upp och sida ner i en matematiklärobok, ja då är jag inte riktigt med. Och tyvärr tror jag att det är just det karln menar.... 
 
(Same, same, but different - Used a lot in Thailand, especially in an attempts to sell something but can mean just about anything depending on what the user is trying to achieve. /Urban dictionary)
 
Lärarnas tidning: Mer matte för lågstadiet
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0