Grupproller

Pratat mycket, och i samband med det läst en hel del, om skolledarskap och grupproller den här senaste gången på Rektorsprogrammet, fokus på tema medarbetare. En av de bästa gångerna; bra föreläsare, bra gruppaktiviteter (kopplade till våra senaste uppgifter) och tid för förberedelse av kommande examinationsuppgifter. 

En av uppgifterna till den här gången hette 360 graders spegling, en övning i att via intervjuer komplettera våra bilder av vem man är som ledare. Fyra medarbetare, ledarkollegor och lärarmedarbetare, har i intervjuer fått ge sin bild av mig i ett antal intervjusvar, sedan sammanställda och tolkade av intervjuaren (en rektorskollega i programmet). Jag har på motsvarande sätt intervjuat en tredje rektorskollegas medarbetare. Hur som helst, inte mycket förvånade mig i den sammanställningen jag fick i min hand efter intervjuerna, möjligen att jag inte förväntat mig så mycket positiv feedback, det är man inte bortskämd med. Tror mig emellertid ha en hyfsat tydlig bild av mig själv, vem jag är, vad jag kan och vad jag är mindre bra på. Har, likt många andra, en tendens att förstora det senare, det vill säga förbättringsområdena ;-). Jobbar på det ....

För övrigt handlade det som sagt mest om medarbetarna den här gången, det som man brukar kalla gruppdynamik. Här vid lag har vi på skolan en lång tradition av att arbeta i arbetslag (en kvalificerad kompetensutveckling bara det) och stor erfarenhet av att utveckla skolan tillsammans. Det finns flera teorier om hur grupper fungerar, vilka roller som ingår och vad för slags och varför vissa processer sätts igång ... eller inte. Som skolledare vill man naturligtvis skapa bästa möjliga förutsättningar för grupper att fungera tillsammans och sannolikt uppnår man detta med en bred variation i kompetenser. Det är detta många skolledare sitter och funderar över just nu, nästa läsår och tjänstefördelningen; hur organiserar vi oss på bästa sätt? vem ska arbeta med vem? var har vi kompetenserna som kompletterar varandra? hur skapar vi optimala arbetslag?

Kanske kan en av dessa teorier, som vi fick höra talas om vid senaste träffen på rektorsprogrammet, vara till nytta; Belbins rollteori. Enligt Belbin finns det nio olika roller i en grupp.  

  • Tänkaren - individualistisk, kreativ och oortodox. Ofta sammankopplad med rena geni-egenskaper. Bortser ibland från praktiska detaljer.
  • Genomföraren - konservativ, organisatorisk och disciplinerad. Kan vara oflexibel. Agerar ofta som teamets praktiske tänkare, med förmågan att skapa processer och metoder får att nå målen.
  • Samordnaren - lugn, självsäker och målstyrd. Uppvisar sällan hög kreativitet eller intelligens. Säkerställer att teamets alla medlemmar medverkar genom att fördomsfritt ta hänsyn till allas åsikter.
  • Formaren - dynamisk, överspänd, utmanande och målinriktad. Kan vara provocerande och otålig. Driver teamet till att konfrontera problem.
  • Resultatforskaren - entusiastisk, nyfiken och kommunikativ. Tappar gärna intresset efter den inledande entusiasmen. Bidrar starkt positivt till teamets resultat genom sin förmåga att nätverka och utforska möjligheter utanför teamet.
  • Kontrollören/utvärderaren - strategisk, diskret och förnuftig. Ofta låg förmåga att motivera andra. Samlar in och utvärderar samtliga möjligheter i en problemställning.
  • Lagspelaren - social, känslig och mild. Kan vara obeslutsam. Fokuserar på teamets personliga relationer, och jobbar för att upprätthålla bra samarbetsklimat.
  • Avslutaren - metodisk, samvetsgrann och perfektionistisk. Oroar sig för småsaker. Säkerställer kvalitet i teamets arbete genom sitt fokus på detaljer.
  • Specialisten - den nionde teamrollen som skapades för att beskriva den roll en tillfälligt inhyrd specialist får i teamet.
Vem är du i gruppen? 

Med lite nyans kan man åtminstone tänka sig att ingen är bara en roll, sannolikt handlar det om att man intar olika roller olika mycket eller ofta. Men som utgångspunkt för hur vi kan bli mer medvetna om hur "våra" grupper fungerar och hur de möjligen kan fungera bättre, kan dylika modeller/teorier kanske vara till någon hjälp ;-) 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0